Podstawą naszej pracy jest idea otwartości na różne perspektywy. Poznajemy je dzięki prowadzeniu badań z użytkownikami i tworzeniu warunków dla uczestnictwa w procesie projektowym specjalistów wielu dziedzin. W trakcie wielu projektów organizowaliśmy warsztaty łączące uczestników o różnym profilu specjalizacji, prowadziliśmy konsultacje i badania społeczne.

Ten model pracy stał się naszym znakiem rozpoznawczym i podstawą dla zdobycia wiedzy oraz stworzenia sieci kontaktów wśród specjalistów różnych dziedzin, co umożliwia nam działanie w wielu obszarach i zrozumienie potrzeb zróżnicowanych środowisk oraz grup wiekowych. Szczególnie na początku naszej działalności spotkanie architektów, sportowców miejskich, badaczy społecznych i urzędników zajmujących się planowaniem przestrzennym i zamówieniami publicznymi było pomysłem nietypowym.

Zdjęcia z części zorganizowanych przez nas warsztatów i spotkań w terenie.

Kierując się zasadą otwartości na wiedzę z wielu dziedzin, uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu procesach projektowych, dzięki czemu wykazaliśmy, że idea przestrzeni wielofunkcyjnej i międzypokoleniowej, pozwalającej na różne formy aktywnośći fizycznej może być z sukcesem realizowana w Polsce i wprowadzana w wielu kategoriach przestrzeni. Podstawą tego sukcesu jest szacunek do wiedzy i rozumienie rzeczywistych wyzwań związanych z korzystaniem z przestrzeni miejskiej przez różne grupy jej użytkowników.

W roku 2015 formalnie założyliśmy fundację, która działa nieprzerwanie do dzisiaj. Fundatorami została dwójka inicjatorów warsztatów z 2010. Duet tworzący obecnie zarząd uzupełnia liczne grono współpracowaników o różnych specjalizacjach.

ZARZĄD FUNDACJI

Grzegorz Gądek

Prezes zarządu

manager projektów IT i projektant user experience, aktywny deskorolkowiec, entuzjasta wielu form aktywności fizycznej. Inicjator działań skweru w 2010 roku, współzałożyciel fundacji i ekspert w tematyce rozwoju przestrzennego związanego z poprawą dobrostanu ludzi w każdym wieku. Brał udział w kilkudziesięciu zrealizowanych projektach inwestycji budowlanych na terenie Warszawy, reprezentując publicznych inwestorów na etapie opracowania koncepcji programu użytkowego, dokumentacji projektowej oraz nadzoru wykonawczego. Główny autor i redaktor obowiązującego programu wykonawczego do Strategii #Warszawa2030 w obszarze rozwoju aktywności fizycznej “Aktywnie w Warszawie do roku 2025”.

Nadzorował ponad 300 projektów serwisów internetowych i aplikacji mobilnych, między innymi jako dyrektor rozwoju grupy Sport.pl opracował i wdrożył najpopularniejszą w latach 2012-15 sportową aplikację mobilną w Polsce,'Sport.pl Live'. Współtwórca i członek rady programowej fundacji Zwolnieni z Teorii. Stypendysta British Council w programie „Young Creative Entrepreneur” oraz Departamentu Stanu USA i German Marshall Fund.

dr inż. arch. Monika Wróbel

Wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzająca

architektka, urbanistka i badaczka miejska działająca w obszarze przestrzeni publicznych. Autorka dokumentów programujących rozwój samorządów między innymi „Programu poprawy jakości ważnych przestrzeni publicznych do Strategii #Warszawa 2030” i „Raportów z planowania – robimy Studium”. W zespole fundacji organizuje procesy partycypacyjne i współtworzy strategie projektowe dla wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych, współpracuje z instytucjami kultury. Prowadzi warsztaty i wykłady, uczestniczy i przewodniczy projektom badawczym.

W 2017 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej obroniła pracę doktorską dotyczącą relacji współczesnej sztuki publicznej z przestrzenią miejską Warszawy. Jest laureatką głównej nagrody dla najlepszej pracy doktorskiej o tematyce warszawskiej konkursu Dyplomy dla Warszawy. W latach 2010 - 2016 pełniła funkcję kierownika projektów w pracowni KAPS Architekci projektując zespoły mieszkaniowe w całej Polsce. Jako ekspertka wspiera Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy w projektach dotyczących rozwoju przestrzeni publicznych stolicy. Członkini Rady Doradczej międzynarodowego stowarzyszenia City Space Architecture zrzeszającego badaczy i praktyków przestrzeni publicznej. W 2024 roku powołana na dwuletnią kadencję do Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Warszawie.

Zanim w 2015 założyliśmy fundację, działaliśmy już od pięciu lat jako kolektyw, czyli spontanicznie powstała grupa. Do sukcesu idei Skweru Sportów Miejskich szczególnie przyczyniły się pracownie architektoniczne BudCud, Centrala, MFRMGR, WWAA. Dziękujemy za wszystkie wspólne działania!

Pierwsze warsztaty skweru sportów miejskich w Warszawie, 2010 rok

Pierwsze spotkanie kolektywu Skwer Sportów Miejskich, sierpień 2010 r.

W kolejnych latach również kierowaliśmy się zasadą interdyscyplinarności i otwartości. W trakcie wielu projektów organizowaliśmy warsztaty łączące uczestników o różnym profilu specjalizacji, prowadziliśmy konsultacje i badania społeczne. Ten model pracy stał się naszym znakiem rozpoznawczym i podstawą dla zdobycia wiedzy oraz stworzenia sieci kontaktów wśród specjalistów różnych dziedzin, co umożliwia nam działanie w wielu obszarach i zrozumienie potrzeb zróżnicowanych środowisk oraz grup wiekowych.

WSPÓŁPRACOWNICY

Uczestnicy pierwszych warsztatów architektonicznych

BUDCUD: Agata Woźniczka, Mateusz Adamczyk; CENTRALA: Simone de Iacobis, Małgorzata Kuciewicz; MFRMGR: Marta Frejda, Michał Gratkowski; KAPS Architekci: Monika Morawiak; WWAA: Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska; DSK Family: Tomasz Kotrych, Kuba Perzyna; Parkour United: Kamil Dołowski, Jakub Kazikowski; Forum Rozwoju Warszawy: Patryk D. Zaremba

Architekci i architekci krajobrazu

Aleksandra Zawistowska, Marta Baranowska, Majka Skibińska, Aleksandra Wiktorko, Mikołaj Gomółka, Konrad Muraszkiewicz

Projektanci specjalistyczni

Maciej Bobowski, Filip Madaj, Jakub Kazikowski, Paweł Malarowski

Sportowcy

Natalia Budner, Marta Kowalczyk, Tadeusz Szymański, Tomasz Ziółkowski, Michał Juraś, Marcin Pawuniak, Damian Gawrych, Marek Kozłowski, Grzegorz Drożdż, Maciej Żołnierkiewicz, Daniel Kędziora, Michał Machnowski, Grzegorz Nowotarski, Piotr Krajewski, Błażej Maresz, Michał Rychlewski, Michał Radomyski, Kamil Moczulski

Badacze społeczni

Mikołaj Łątkowski, Agnieszka Szypulska, Zbigniew Bujak, Jakub Skrzypczyński, Katarzyna Zachara, Karolina Szyma, Maria Kujawska, Krzysztof Średziński, Adam Kadenaci, Ludwika Ignatowicz; Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego: Aleksandra Gołdys, Maria Szymborska

Wzornictwo przemysłowe

Ebert Studio: Marcin Ebert, Tomasz Ebert; We Design For Physical Culture: Dorota Kabała; Przemysław Jeżmirski; Konrad Patris, Marta Podogrocka

Materiały audiowizualne

Łukasz Leszczyński, Tomasz Goławski, Miłosz Rebeś, Piotr Matey, Kuba Perzyna, Krzysztof Godek

Wykonawcy projektów tymczasowych

Maciej Sokołowkski, Marcin Sokołowski, Radosław Całka, Paweł Malarowski, Marcin Duch

Inspektor nadzoru technicznego

dr inż. Kazimierz Chojnowski

Współpraca produkcyjna

Bartosz Świętek, Kamil Dołowski, Justa Robotycka